Pozovite nas: +381 11 26 23 046

                        +381 69 24 34 000

FacebookEng-flagSrp-flag

Individualna ili grupna nastava

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kod studenata kojima engleski nije maternji jezik. Skoro svi americki koledži i univerziteti postavljaju polaganje tog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL-a da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata. Test ispituje sve četiri jezičke veštine potrebne za efektnu komunikaciju: govor, slušanje, čitanje i pisanje. Naglasak je na korišćenju engleskog jezika u komunikativne svrhe. Polaganje ovog ispita neophodan je preduslov za upis na većinu američkih škola i univerziteta a takođe i mnogi programi za davanje stipendija predviđaju položen TOEFL ispit. S obzirom na promenu nivoa znanja tokom vremena, rezultati ovog međunarodnog testa najčešće su važeći dve godine. Zvanično polaganje TOEFL ispita se vrši isključivo u International Academic Center u Beogradu a naša škola organizuje stručnu pripremu za polaganje.

Test je standardizovan i sačinjen je iz četiri dela:
* Reading – 36 do 70 pitanja, trajanja 60 do 100 min
* Listening – 34 do 51 pitanja, trajanja 60 do 90 min
* Speaking – 6 zadataka, 20 min
* Writing – 2 zadatka, 50 min
Za Listenig i Speaking deo testa koriste se slušalice s integrisanim mikrofonom.

Test traje otprilike 4 sata s jednom pauzom od 10 minuta između drugog i trećeg dela.

Polaganje ovog ispita neophodan je preduslov za upis na većinu američkih škola i univerziteta, a takođe i mnogi programi za davanje stipendija predviđaju položen TOEFL ispit. S obzirom na promenu nivoa znanja tokom vremena, rezultati ovog međunarodnog testa najčešće su važeći dve godine.

STRUKTURA KURSA

Pripremni kurs za polaganje TOEFL-a sastoji se od 42 školska časa i traje 11 nedelja.

Nastava se odvija dva puta nedeljno u trajanju od dva školska časa. Plan nastave je sledeći:
1. dvočas: Test provere znanja učenika (diagnostic test); uvod u TOEFL;
2.-5. dvočas: Gramatika engleskog jezika, morfologija, sintaksa i semantika
6.-9. dvočas: Priprema za TOEFL Reading Section;
10.-13. dvočas: Priprema za TOEFL Listening Section;
14.-17. dvočas: Priprema za TOEFL Writing Section
18.-21. dvočas: Priprema za TOEFL Speaking Section.

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena celog kursa iznosi 21.000 dinara. Kurs je moguće platiti u celosti, pre početka nastave, i u tom slučaju se odobrava popust od 20%. Kurs je, takođe, moguće platiti i u tri jednake rate od 7000 dinara: prva rata se plaća pre početka nastave, druga na 5. dvočasu, a treća na 10. dvočasu. U cenu kursa nije uključen dodatni materijal (550 dinara).

www.bisc.rs

info@bisc.rs

Uzun Mirkova 3, 11 000 Beograd

tel.  +381 11 26  23 046

mob. +381 69 24 34 000

FacebookTwitterEng-flagSrp-flag

c 2015 by Bisc-Belgrade International Study Center Created with bg.in.rs

BISC - LogoBISC - Logo

TOEFL

Text Box: Kursevi jezika/Privatni časovi     Testovi     Stalni popusti/Promocije     Ostale usluge    Cenovnik    Kontakt
Twitter